concurs-dibuix

Records en imatges dels guanyadors del III Concurs de Dibuix per Infants Sords. Casmacs estimulant la creativitat del futur de la comunitat de persones sordes.

concurs-dibuix
concurs-dibuix
concurs-dibuix