caf-so

Entrega de premis i mencions especials als alumnes del programa formatiu CAF-SO, espai Amisol a on ens trobem com a casa per les seves atencions i ganes de fer coses. Casmacs té un agraïment molt especial per Amisol que fem públic, seguirem fent activitats i col·laborant a Solsona.

amisol
El president de Casmacs fa entrega d’un premi especial en agraïments a Amisol.
caf-so
fotografia d’entrega de premis a Amisol.