comunicado-ucrania

Comunicado de CASMACS sobre la crisis de Ucrania y la comunidad sorda

Queremos dar a conocer el siguiente comunicado sobre la crisis de Ucrania:

Transcripción en español:

Hola a todos, 
Yo, como presidente de la Asociación de Sordos de Manresa (CASMACS), quiero dar apoyo a las personas afectadas por esta guerra injusta. Quiero, también, enviar fuerza a todas las personas sordas de Ucrania. 

Las personas sordas sienten dolor, pero están hermanadas en todo el mundo.
Nuestra ayuda económica no puede ser muy grande pero queremos daros fuerza desde nuestro corazón a todos vosotros.

Las personas sordas de Manresa queremos estar junto a vosotros, sordos de Ucrania.
Todos queremos que retorne la paz.

Transcripció en català:

Hola a tohom.

Jo, com a President de la Casa del Sord de Manresa us vull fer arribar un missatge de suport a totes les persones que en aquests moments ho estan passant malament per culpa d’una guerra que no té cap sentit.

Us vull enviar aquest missatge de força sobretot a vosaltres, les persones sordes d’Ucraïna. Com a persones sordes sentim que som com germans, tot i la distància que ens separa.
Les persones sordes ens hem d’ajudar les unes a les altres arreu del món.
La nostra ajuda potser no pot ser tan gran com la d’altres entitats molt més poder econòmic, però la nostra ajuda és la de donar-vos força des dels nostres cors, una força que us ajudi a sentir-vos forts davant la injustícia.

Nosaltres, les persones sordes de Manresa volem estar al costat de vosaltres.
Manifestem la nostra indignació enfront d’aquesta guerra.
Estem al costat de vosaltres!

English transcription:

Hello everyone, I, the president of the Manresa Association of the Deaf, want to send my support to the people affected by the war, which is unfair.

I want to send strength to all the deaf people in Ukraine. Deaf people feel pain, but they are unified around the world.
Our financial aid cannot be very great, but we want to send strength from our hearts to all of you.

We, the deaf people of Manresa want to be next to you, deaf people from Ukraine.
We all want peace to come.