Cloenda del projecte formatiu CAFO-MAN 014.22. amb la participació de persones sordes col·laborant amb els alumnes, emotiva i plena satisfacció de tots els participants.

Fent pràctiques: persona sorda amb persona oïent
Alumnes comunicant-se amb llengua de signes catalana