AMISOL I CASMACS UNEIXEN ESFORÇOS PER ACONSEGUIR LA INCLUSIÓ DELS SORDS, NOTÍCIA A REGIÓ 7 MANRESA.

https://www.regio7.cat/solsones/2021/06/19/amisol-i-casmacs-uneixen-esforcos-53928986.html. Aquí podeu trobar l’enllaç de la notícia del Regió 7 per poder continuar llegint més sobre aquest tema. Seguim fent inlusió!