asociacion

regio-7

Aquí deixem l’enllanç: https://www.regio7.cat/manresa/2021/08/31/casal-dels-sords-ensenyara-als-56715918.html

amisol

https://www.regio7.cat/solsones/2021/06/19/amisol-i-casmacs-uneixen-esforcos-53928986.html. Aquí podeu trobar l’enllaç de la notícia del Regió 7 per poder continuar llegint més sobre aquest tema. Seguim fent inlusió!

amisol

El passat dia 7 de Juny va tindre lloc la cloenda dels cursos de formació continua de llengua de signes catalana (LSC), organitzats per la fundació IDFO delegació de Catalunya Central, amb la col·laboració de la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques ( CASMACS), convocatòria pel personal de AMISOL-SOLSONA.

presentacio-web-accessible

Casmacs ha inaugurat la primera web accesible en llengua de signes per persones sordes. És la primera en l’estat amb aquestes característiques, un cop més des de 1953 tornem a ser pioners.