casa-social-del-sord-de-manresa-montserrat-1

L'ASSOCIACIÓ

Missió


CASMACS fue creada con la misión de mejorar la vida de las personas sordas a través del acompañamiento y la solidaridad. De promover la integración y la inclusión del colectivo sordo en la sociedad ofreciendo un entorno positivo en las relaciones personales. También de procurar la satisfacción personal de las personas sordas a través de los servicios que ofrece la entidad.

Visió

En els propers anys la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques pretèn:

 • Lograr una societat on el col·lectiu sord estigui integrat.
 • Desenvolupar la cultura de la solidaritat i la comunitat.
 • Oferir acompanyament i creixement al col·lectiu de persones sordes.

Valors


Els valors fonamentals de CASMACS són:
Solidaritat, tolerància i llibertat.

També fa seus els següents valors:
Proximitat, convivència, transparència, participació i comunitat.

Organigrama

Estructura humana de l'associació :

Junta directiva:

Manuel Rodríguez Asensio
President

 • Al llarg de molts anys ha tingut funcions directives a l'entitat.
 • Defensor de la identitat de les persones sordes i de Casmacs.
 • Col·laborador en activitats esportives de Casmacs i Catalunya.
 • Motor del projecte de compra del local actual de Casmacs.
Ezequiel Pérez Pedraza
Secretari

 • Vàries vegades president i altres càrrecs a l'entitat.
 • Gestor del servei d'intèrpret de Casmacs.
 • Vinculat a la defensa de les persones sordes i a Casmacs.
 • Sota la seva presidència es va aconseguir l'adquisició del local actual de Casmacs.
Juan Jiménez Jurado
Tresorer

 • Vinculat durant molts anys a Casmacs amb diferents càrrecs directius.
 • Forta identificació amb la comunitat de persones sordes.
Pepita Sánchez
Coordinadora d'activitats

 • Col·laboradora habitual durant molts anys de l'entitat.
 • Implicada en la defensa dels drets de les persones sordes.
 • Participant activa dels tallers de llengua de signes als instituts.
Francisco Mayor
Responsable material audiovisual

 • Responsable del registre i control del material visual, actual i històric de l'entitat.
 • Llarga trajectòria com a col·laborador i donant servei a Casmacs.

Comissió de formació:

Ezequiel Pérez
Formador cursos LSC

 • Formador als cursos de llengua de signes durant varis anys.
 • Compromès en la formació i la difusió de la llengua de signes a Catalunya.
Pura Castillo
Formadora cursos LSC

 • Formadora de llengua de signes a Casmacs.
 • Durant molts anys ha estat coordinadora de formació de llengua de signes.
 • Forta implicació en les activitats formatives de Casmacs.

Task force:

Laura Muñoz
Logopeda

 • Logopeda, empleada a Casmacs, exercint diferents tasques relacionades amb els serveis d'atenció social.
 • Bona coneixedora de les problemàtiques de les persones sordes.
 • Col·laboradora activa en projectes de futur.
Anna Pareja
Lingüista

 • Lingüista amb coneixement de llengua de signes.
 • Experta en l'aplicació de noves didàctiques en formació.
 • Entusiasta a donar suport als nous i futurs projectes de Casmacs.
adria
Adrià Casado
Tècnic en mediació comunicativa

 • Traductor, intèrpret i mediador en Llengua de Signes.
 • Gran motivació per participar en nous projectes de futur.
 • Coneixedor de les necesitats del col·lectiu de les persones sordes.
Català