assemblea-general

Informació Important: Asamblea general extraordinaria el dia 14 D’Agost de 2021, la primera convocatoria es a les 18:00 i la segona a les 19:00 a la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques ( CASMACS).