presentacio-web-accessible

Casmacs ha inaugurat la primera web accesible en llengua de signes per persones sordes. És la primera en l’estat amb aquestes característiques, un cop més des de 1953 tornem a ser pioners.