conferencia-societat

Assistència a la conferencia sobre societat i l’evolució, amb servei ILS, integrant les persones sordes a la vida cultural.»

conferencia-societat