conferencia-ignagora

Assistència a la conferència del cicle Ignagora amb intèrpret, destacant l’interès del tema de l’educació. Casmacs segueix participant en els actes locals donant visibilitat a les persones sordes.

conferencia-ignagora